Boys boys boys, We like boys in cars

Boys boys boys, Buy us drinks in bars

Boys boys boys, With hairspray and denim

Boys boys boys, We love them, we love them

-Lady Gaga Boys Boys Boys

文章標籤

奧斯汀男孩日記 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()